Ý Cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng tháng 09 – 2015 : Ý Chỉ Chung: Cho người trẻ gặp cơ may – Xin cho tất cả các bạn trẻ gặp thêm cơ may trong lãnh vực giáo dục và việc làm. Ý Chỉ Truyền Giáo: Giáo lý viên – Xin cho các giáo lý viên biết làm chứng qua cách sống luôn phù hợp với niềm tin mà họ rao giảng.

ANH EM LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG TRẦN GIAN – Bài hát chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII

Continue reading

Daily Gospel : October 9, 2015

Loi ChuaDaily Gospel: Octorber 9, 2015

Friday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time
Lectionary: 465

Reading 1 Jl 1:13-15; 2:1-2

Gird yourselves and weep, O priests!
wail, O ministers of the altar!

Lời Chúa ngày thứ sáu (09/10/2015)

Loi ChuaLời Chúa ngày thứ sáu (09/10/2015)

BÀI ĐỌC I:  Ge 1, 13-15;  2, 1-2

“Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt”.

Trích sách Tiên tri Giôel.

Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác viên của Thiên Chúa tôi, hãy tiến vào, hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm, vì lễ chay, lễ quán bị cất khỏi đền thờ Thiên Chúa các ngươi.

Đọc tiếp

Nội dung cơ bản của Hiệp định TPP

Hình ảnh từ Internet (chỉ mang tính chất minh họa)

Hình ảnh từ Internet (chỉ mang tính chất minh họa)

Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership (TPP)) giữa 11 các quốc gia Châu á – Thái Bình Dương đã đồng ý với Hoa Kỳ có những nội dung nào. Khi TPP được các quốc gia thành viên trong đó có Quốc hội Hòa Kỳ thông qua nó sẽ có hiệu lực thi hành với tất cả các thành viên TPP, Nó sẽ chấm dứt việc đánh thuế với hơn 18.000 hàng hóa, Nó cũng mở rộng việc quản lý Internet giữa các quốc gia thành viên.

Đọc tiếp

Đức Thánh Cha chủ tọa phiên họp đầu tiên của Thượng HĐGM XIV

Ảnh minh họa từ Internet

Ảnh minh họa từ Internet

VATICAN: Sáng thứ hai, 5-10, ĐTC Phanxicô đã khai mạc phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng HĐGM thế giới 14 về “ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay”.

Phiên họp bắt đầu với kinh giờ ba trước sự hiện diện của 258 nghị phụ. Trên bàn chủ tọa, ngồi quanh Đức Thánh Cha, còn có 4 vị HY Chủ tịch thừa ủy, ĐHY Tổng thư ký, ĐHY Tổng tường trình viên, và Đức TGM Tổng thư ký đặc biệt.

Thay mặt ĐTC điều hành phiên họp, là ĐHY André Vingt-Trois, TGM Paris bên Pháp.

Đọc tiếp

Lời Chúa Hôm Nay (Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên)

Bài đọc I: Ml 3, 13  –  4, 2a  (Hr 3, 13-20a)

“Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Chúa phán: “Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các ngươi đã nói: ‘Chúng tôi có nói gì chống lại Chúa đâu?’ Các ngươi còn nói: ‘Kẻ phụng thờ Thiên Chúa thật luống công! Chúng ta đã tuân giữ giới răn của Chúa, và đã sầu não tiến bước trước mặt Chúa các đạo binh, nào ích lợi gì? Vậy giờ đây chúng ta kể kẻ kiêu căng là những người có phúc: quả thật, những kẻ làm điều ác thì được thịnh vượng, họ đã thử thách Thiên Chúa mà vẫn được cứu thoát’ “.

Đọc tiếp

Hình ảnh Giáo xứ Tân Độ rước kiệu và Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi

IMG_0177

Click vào đây để tiếp tục xem ảnh

Tin Buồn

vong-hoa-giaoduc.net.vn_634840797050580264 Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

 Trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Tang quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Đọc tiếp

Daily Gospel : October 2, 2015 – The Guardian Angels, memorial

Daily Mass Reading :

Tra itim thien thanBook of Exodus 23:20-23.

“See, I am sending an angel before you, to guard you on the way and bring you to the place I have prepared.
Be attentive to him and heed his voice. Do not rebel against him, for he will not forgive your sin. My authority resides in him.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 2 tháng 10 Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ, Lễ Nhớ – Mémoire des saints Anges gardiens

Maria Me Thien ChuaBài Ðọc I : Xh 23, 20-23a

“Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Ðây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi dể người: vì người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta trong người.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 27 B Mùa Thường Niên

Daily Gospel : October 1, 2015 – Thursday of the Twenty-sixth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua day cac tong doBook of Nehemiah 8:1-4a.5-6.7b-12.

The whole people gathered as one in the open space before the Water Gate, and they called upon Ezra the scribe to bring forth the book of the law of Moses which the LORD prescribed for Israel.
On the first day of the seventh month, therefore, Ezra the priest brought the law before the assembly, which consisted of men, women, and those children old enough to understand.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 26 Quanh Năm – Jeudi de la 26e semaine du temps ordinaire

Chua goi va chon cac tong doBài Ðọc I: (Năm I) Nkm 8, 1-4a. 5-6. 7b-12

“Thầy Esdra mở sách luật ra, chúc phúc cho dân và toàn dân đáp lại: Amen! Amen!”

Trích sách Nơkhemia.

Trong những ngày ấy, toàn dân mọi người như một, tụ họp lại ở phố trước cửa Nước, họ xin thầy Esdra mang ra sách Luật của Môsê mà Chúa đã truyền cho dân Israel. Vậy thầy tư tế Esdra mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy.

Đọc tiếp

Lời Chúa Chúa Nhật 27 Quanh Năm Năm B – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire

Chua chuc lanh cho cac em nhoBài Ðọc I: St 2, 18-24

“Cả hai nên một thân thể”.

Trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình.

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 30, 2015 – Wednesday of the Twenty-sixth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

san sang theo ChuaBook of Nehemiah 2:1-8.

In the month Nisan of the twentieth year of King Artaxerxes, when the wine was in my charge, I took some and offered it to the king. As I had never before been sad in his presence,
the king asked me, “Why do you look sad? If you are not sick, you must be sad at heart.” Though I was seized with great fear,
I answered the king: “May the king live forever!

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 26 Quanh Năm – Mercredi de la 26e semaine du temps ordinaire

Tu do theo ChuaBài Ðọc I : (Năm I) Nkm 2, 1-8

“Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin sai thần đến thành phố của thân phụ thần, và thần sẽ xây cất lại thành phố”.

Trích sách Nơkhemia.

Việc xảy ra trong tháng Nisan, năm thứ hai mươi triều vua Artexerxê, là trước mặt vua có để rượu, tôi liền nâng rượu dâng lên nhà vua, và bấy giờ tôi tỏ vẻ buồn rầu trước long nhan, nên vua hỏi tôi rằng: “Cớ sao mặt ngươi buồn sầu thế, mặc dầu trẫm không thấy ngươi có bệnh? Sự việc này chẳng phải vô cớ, chắc trong lòng ngươi có điều chi bất an mà trẫm không biết”.

Đọc tiếp

Ngày 29 Tháng 9 Thánh Micael, Gabriel, Raphael

Continue reading

Daily Gospel : September 29, 2015 – Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael, archangels – Feast

Daily Mass Reading :

Thien ThanBook of Daniel 7:9-10.13-14.

As I watched : Thrones were set up and the Ancient One took his throne. His clothing was bright as snow, and the hair on his head as white as wool ; His throne was flames of fire, with wheels of burning fire.
A surging stream of fire flowed out from where he sat; Thousands upon thousands were ministering to him, and myriads upon myriads attended him. The court was convened, and the books were opened.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 29 tháng 9 Lễ Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael, Lễ Kính – Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges

Thien-than-RaphaelBài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

“Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa cuồn cuộn chảy như thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người: Người ngự toà xét xử và các quyển sách đã được mở ra.

Đọc tiếp

Giáo hoàng thăm Mỹ, ông Tập Cận Bình bị lu mờ

(Ảnh từ Internet chỉ có tính minh họa)

(Ảnh từ Internet chỉ có tính minh họa)

Click vào đây để tiếp tục xem tin

Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 : Tình ca yêu đời

hoa-tao1.jpg

01. Tâm tình tác giả :

02. Tình ca yêu đời :

Continue reading