Ý Cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng tháng 11 – 2015 : Ý Chung: Cầu cho nền văn hoá gặp gỡ: Xin cho chúng ta biết cởi mở trong việc gặp gỡ cá nhân và đối thoại với tất cả mọi người, kể cả những người có những niềm tin khác với chúng ta. Ý Truyền Giáo: Cầu cho các mục tử của Giáo Hội: Xin cho tất cả các mục tử của Giáo Hội, với lòng yêu mến sâu xa đoàn chiên của mình, luôn đồng hành với họ trên mọi nẻo đường và giúp cho niềm hy vọng của họ luôn sống động.

ANH EM LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG TRẦN GIAN – Bài hát chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII

Continue reading

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 11 ( Tuần 4 từ ngày 24 – 30)

saint-andre- Thanh Anrê

Ngày 24 : Th.Anrê Dũng Lạc & các bạn tử đạo :

Ngày 25 : Thánh Catarina Alexandria  :

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C – Evangile au quotidien : Premier dimanche de l’Avent

Chua nhat 1 mua vongBài Ðọc I: Gr 33, 14-16

“Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: “Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi”.

Continue reading

Daily Gospel : November 25, 2015 – Wednesday of the Thirty-fourth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doBook of Daniel 5:1-6.13-14.16-17.23-28.

King Belshazzar gave a great banquet for a thousand of his lords, with whom he drank.
Under the influence of the wine, he ordered the gold and silver vessels which Nebuchadnezzar, his father, had taken from the temple in Jerusalem, to be brought in so that the king, his lords, his wives and his entertainers might drink from them.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 34 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Mercredi de la 34e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac tre emBài Ðọc I: (Năm I) Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28

“Có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đình đãi một ngàn triều thần: ai nấy cứ theo tuổi mình mà uống rượu. Khi vua đã say rượu, liền truyền đem các bình, chén, bát bằng vàng bạc mà Nabukôđônôsor, phụ vương ông, đã lấy trong đền thờ Giêrusalem đem về, để cho vua, các triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng uống rượu.

Continue reading

Lễ các Thánh Tử đạo Việt nam : Truyền đạo

cac thanh tu daoNgười Công giáo Việt Nam thường coi mình là kẻ có đạo và được tiếng là những kẻ giữ đạo rất nhiệt thành và sốt sắng. Nhưng có lẽ phần đông chúng ta chưa xác tín rằng: cách giữ đạo tốt nhất là cho người khác cái đạo của mình, như Chúa Giêsu đã nói: Cố giữ thì mất, liều mất thì còn.

Các thánh Tử đạo Việt Nam là những người đã sống theo chân lý đó. Các ngài không phải chỉ là những người có đức tin, những người giữ vững đức tin đến cùng, mà còn là những người đã cho kẻ khác niềm tin của mình.

Continue reading

Suy Niệm Lễ các Thánh Tử đạo Việt nam

Daily Gospel : November 24, 2015- Tuesday of the Thirty-fourth week in Ordinary Time – Memorial of Saint Andrew Dũng-Lac, Priest, and Companions, Martyrs

Daily Mass Reading :

118- Thanh tu dao Viet NamBook of Daniel 2:31-45.

Daniel said to Nebuchadnezzar: “In your vision, O king, you saw a statue, very large and exceedingly bright, terrifying in appearance as it stood before you.
The head of the statue was pure gold, its chest and arms were silver, its belly and thighs bronze,
the legs iron, its feet partly iron and partly tile.

Continue reading

Ngày 24 tháng 11 Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Lễ Kính

le cac thanh tu dao Viet namBài Ðọc I: Kn 3, 1-9

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.

Continue reading

Ngày 21 Tháng 11 Lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ : Chúa Giêsu là Vua

Chua Giesu Vua su thatTrong lịch sử nhân loại, không thiếu gì những ông vua bị đem ra xét xử và bị đem ra hành quyết. Nhưng khi một ông vua bị đem đi hành quyết thì ông ta đã bị truất quyền hay bị cướp quyền. Đối với những kẻ hành quyết hay lên án ông, thì ông không còn được nhìn nhận là vua nữa. Đó là trường hợp vua Louis 16 của nước Pháp chẳng hạn. Vì thế, người ta không bao giờ nói xử tử vua Louis 16 mà xử tử một người với cái tên thật của người ấy chứ không phải là tên hiệu.

Continue reading

Daily Gospel : November 22, 2015 – Our Lord Jesus Christ the King – Solemnity – Year B

Daily Mass Reading :

Chua GiesuBook of Daniel 7:13-14.

As the visions during the night continued, I saw One like a son of man coming, on the clouds of heaven; When he reached the Ancient One and was presented before him,
He received dominion, glory, and kingship; nations and peoples of every language serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away, his kingship shall not be destroyed.

Continue reading

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ : Phục vụ

Chua Giesu va cac treThế nào là một ông vua?

Dưới chế độ quân chủ thì nhà vua là người nắm giữ mọi quyền hành trong một nước. Với quyền hành lớn lao như thế, nhà vua dễ trở thành độc tài, bắt thần dân phải cung phụng cho mình với nếp sống xa xỉ và phóng túng.

Ngày nay, mặc dù chế độ quân chủ đã cáo chung tại hầu hết các nước, thế nhưng người ta vẫn tiếp tục dùng danh từ vua để chỉ một người thành công vượt bực trong một phạm vi nào đó, chẳng hạn như vua bóng đá, vua dầu lửa, vua xe hơi, vua leo núi…

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên- Năm B- Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

Chúa Nhật 34 Quanh Năm Năm B – Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – Evangile au quotidien : Solennité du Christ, Roi de l’Univers

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I: Ðn 7, 13-14

“Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Continue reading

Daily Gospel : November 20, 2015 – Friday of the Thirty-third week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu2nd book of Maccabees 4:36-37.52-59.

Judas and his brothers said, “Now that our enemies have been crushed, let us go up to purify the sanctuary and rededicate it.”
So the whole army assembled, and went up to Mount Zion.
Early in the morning on the twenty-fifth day of the ninth month, that is, the month of Chislev, in the year one hundred and forty-eight,
they arose and offered sacrifice according to the law on the new altar of holocausts that they had made.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 33 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Vendredi de la 33e semaine du temps ordinaire

Den tho GierusalemBài Ðọc I: (Năm I) 1 Mcb 4, 36-37, 52-59

“Họ làm lễ cung hiến bàn thờ và hân hoan dâng lễ toàn thiêu”.

Trích sách Macabê quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Giuđa và anh em ông nói rằng: “Quân thù chúng ta đã bị tiêu diệt, nay chúng ta hãy đi thanh tẩy và cung hiến Ðền thánh lại”.

Toàn thể quân đội được triệu tập, rồi cùng lên núi Sion.

Ngày hai mươi lăm tháng chín (tức là tháng Kislêu) năm một trăm bốn mươi tám, họ dậy sớm, dâng lễ tế như Luật dạy trên bàn thờ dùng để dâng lễ toàn thiêu mà họ vừa mới thiết lập.

Continue reading

Thánh lễ tạ ơn bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII

Đêm văn nghệ và diễn nguyện Đại Hội Giới Trẻ lần thứ XIII

Cung nghinh Thánh Thể và Cầu nguyện – ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội lần XIII

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 11 ( Tuần 3 từ ngày 16 – 23)

Hoa dang me yeu

Ngày 16: Thánh Magarita Sccotlen :

Ngày 17: Thánh Elizabeth Hungaria :

Continue reading