Vượt Qua Biển Đỏ

Trình Thuật Thánh Kinh:

Theo Sách Xuất Hành (14:1-31) là cuốn sách thứ 2 trong toàn bộ Thánh Kinh nói chung và phần Cựu Ước nói riêng, thì sau khi sang sống bên nước Ai Cập 430 năm, từ thời tổ phụ Giuse, để tránh nạn đói, dân Do Thái được Thiên Chúa sai ông Moisen đến cứu cho khỏi cảnh bị làm tôi cho dân Ai Cập, để đem họ vào Đất Hứa đúng như giao ước mà Ngài đã hứa với các tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Giacóp.


Tuy nhiên, người Ai Cập chỉ để cho dân Do Thái ra đi sau khi họ đã trải qua 10 tai họa Chúa giáng xuống. Dầu vậy, vua Ai Cập là Pharaon cuối cùng vẫn ra lệnh đuổi theo dân Do Thái để nhất định giữ họ lại. Bấy giờ Thiên Chúa đã phải ra tay bảo vệ dân của Ngài bằng một phép lạ cả thể, một đàng để cho dân Do Thái qua Biển Đỏ an toàn, một đàng làm cho quân của người Ai Cập chết hết dưới lòng biển.

Thực Hiện Trò Chơi:

1-            Chia ra làm hai nhóm, một nhóm đóng vai dân Do Thái và một nhóm đóng vai quân Ai Cập. Nhóm dân Do Thái đông hơn song có vẻ yếu hơn, còn nhóm quân Ai Cập ít hơn lại có vẻ mạnh hơn.

2-            Nhóm dân Do Thái nắm tay nhau đứng thành vòng tròn vây nhóm quân             Ai Cập ở bên trong, và nhất định không để cho một ai trong đám quân Ai Cập thoát thân. Nếu dân Do Thái để cho bất cứ một ai trong nhóm quân Ai Cập sống sót thì thua cuộc, vì theo Thánh Kinh thuật lại, Thiên Chúa đã tiêu diệt cả đoàn quân Ai Cập, không một ai sống sót trở về.

3-            Nhóm quân Ai cập ở bên trong, như đang ở giữa lòng Biển Đỏ rượt theo dân Do Thái, bị nước biển ập xuống thì cố gắng tìm cách thoát thân.

4-            Khoảng cách giữa dân Do Thái và quân Ai Cập tượng trưng cho Biển Đỏ, và 5 trái banh đá là tượng trưng cho sóng biển.

5-            Để thoát thân, nhóm quân Ai Cập nắm tay nhau, xoay lưng vào nhau và quay mặt hướng ra phía vòng vây, bắt đầu đá sát đất các trái bánh ra ngoài vòng vây của nhóm dân Do Thái. Không được đá banh bổng qua đầu hay lên ngang mặt, bằng không, banh có văng ra ngoài cũng không tính.

6-            Dân Do Thái phải làm sao để đá sát mặt đất những trái banh đó vào lại bên trong. Bất cứ lúc nào nhóm dân Do Thái để cho một trái banh nào trong 5 trái lọt ra ngoài là dân Do Thái thua.

7- “Trái Tim Mẹ – Toàn Thắng!”

Nguon : Tong do gioi tre

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: