ĐỨC ÔNG GIUSE NGUYỄN NGỌC OÁNH

1

Đức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh

đã qua đời lúc 2giờ sáng ngày 13/8/2007 tại Hà Thao

Hưởng thọ 86 tuổi.

Đức Ông Giuse Đích sinh ngày 10/4/1922 tại Chi Long, Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

Năm 1936 – 1942 : Học tại Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên
Năm 1944 – 1951 : Học tại Đại Chủng Viện
Năm 1951 – 1965 : Du học tại Hoa Kỳ
Ngày 03/05/1952 : Chịu chức linh mục tại Hoa Kỳ
Năm 1965 – 1989 : Chính xứ Chuôn, coi sóc Tân Độ, An Mỹ, Hà Thao, Kẻ Nghệ…

– Thư ký Tòa Giám Mục
– Thư ký Hội Đồng Giám Mục

Năm 1989 – 2007 : Dạy học tại Đại Chủng Viện Hà Nội

– Chính xứ Hà Thao, coi sóc Tân Độ, An Mỹ, Chuôn, Kẻ Nghệ…

Xem ảnh Click vào đây


One Response

  1. Cam on cac ban Tan Do da nho toi cong lao cua Co Oanh. Xin cac ban them loi cau nguyen cho Co mong duoc huong nhan thanh Chua. Chung ta tin rang, Ngai ve Nuoc Troi se khong quen Tan Do, Hathao dau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: