Suy niệm Tin mừng Lc 6, 27- 38

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã thương ngự đến tâm hồn chúng con. Dù rằng chúng con không xứng đáng. Dù rằng tâm hồn chúng con còn chứa chấp biết bao hận thù, ghen ghét, chia rẽ, tẩy chay. Chúa vẫn yêu thương. Chúa không chấp nhất tội chúng con. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời yêu thương và tha thứ như Chúa.
Nhưng Chúa ơi! Nhân loại hôm nay luôn chìm đắm trong biển máu của hận thù, chia rẽ. Bản thân chúng con cũng khó lòng tha thứ cho những người có lỗi với chúng con. Chúng con biết rằng, đây không phải là ý cha thể hiện dưới đất, nhưng sao chúng con lại khó có thể vâng theo ý Chúa khi sống tha thứ cho nhau. Chúa muốn chúng con tha nợ cho nhau.


Chúa muốn chúng con lấy tình anh em một nhà mà đối xử nhân hậu với nhau. Chúa muốn chúng con đến với nhau bằng bằng ánh mắt, bằng con tim, bằng lời nói yêu thương và không được tự cho phép có bất cứ suy nghĩ, lời nói, cử chỉ thiếu bác ái bao dung nào. Chúa muốn mỗi người chúng con khi biết tha thứ cho nhau sẽ mang lại cho thế giới sự hiệp nhất và bình an. Chúa muốn dùng những nghĩa cử tha thứ, bao dung của chúng con để cho Nước Chúa trị đến. Xin giúp chúng con biết ý thức về lầm lỗi của mình để chúng con cũng biết cảm thông với tha nhân.
Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con luôn học nơi Chúa một tình yêu tha thứ, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Amen

Nguon : dongcong.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: