Không có ý kiến

Trong giờ Giáo lý Hôn Nhân, vị linh mục đứng lớp đưa ra tình huống :
“Trên một chuyến đò có 3 người : anh chồng, cô vợ, và bà mẹ của anh chồng. Chẳng may đò bị chìm. Trong tình huống nguy kịch đó, anh chồng chỉ có thể cứu được một người, hoặc là vợ hoặc là mẹ”.

Rồi ngài hỏi các bạn nam :
– Trong tình huống như thế, nếu là anh chồng, các bạn sẽ cứu ai ?
– Khoảng 80% trả lời là cứu mẹ, vì họ cho rằng mẹ chỉ có một; còn vợ thì mất vợ này, lấy vợ khác; ngoại trừ một anh chàng ngồi ở hàng ghế trên cùng, không thấy có ý kiến.

Vị linh mục ngạc nhiên hỏi anh :
– Anh sẽ cứu ai ? Sao không thấy anh có ý kiến ?
Anh ta vừa gải đầu vừa trả lời :
– Lo tự cứu mình còn chưa xong, nói gì đến việc cứu ai !
– Ý anh nói vậy nghĩa là gì ?
– Thưa cha, thực ra con không biết bơi !!!

Lm Nguyễn Thành Long

Nguon : thanhlinh.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: