TIỂU SỬ LÀNG TÂN ĐỘ P9-Tân Độ xây Nhà Thờ (3)

DSCF1875… Khi dân làng xây móng xong, Cha Nhân hạ lệnh cho các cụ cải táng xác Chac Phero Thi ở nên nhà thờ cũ lên nền nhà thờ mới để xây nhà thờ. Khi đào lên, Cha bắt rử quan tài sạch sẽ, khiêng vào nhà khách cho các cụ bô lão và quan viên viếng, Cha làm nghi lễ mở năm áo quan. Than ôi, xác Cha còn nguyên vẹn như khi mới chết, khăn thánh che mặt, áo lễ Cha mặc vẫn khô nguyên không mục nát, mũ đội trên đầu và đôi dày Tàu vẫn còn tốt.

Cụ Cửu Tứ xin phép Cha cho mở khăn đạy mặt thì xứt một tí thịt ở mũi vì dính vào khăn, mặt Cha hơi xám, thân xác không có mùi hôi. Đoạn Cha bảo các cụ đạy nắm quan tài lại và khiêng gia nhà dãy để một ngày cho giáo dân kính viếng và đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Phêro. Người công giáo nói là Cha Thánh, còn bên Lương bảo là mả kết thành tượng. cả làng tổ chức đưa đám như khi mới chết, và an táng ở đầu nhà thờ (Hang đá bây giờ). Cha Nhân hỏi các cụ già có ai biết Cha này không? Thì mọi người đều nói không ai biết. Cha cho người gọi bà cụ Điện 80 tuổi (bà nội ông cụ Bếp Được) già nhất làng hỏi bà cụ có biết Cha Thi không thì bà cụ nói khi Cha qua đời con lúc đo con 44 tuổi, con đi xem an táng Cha, Cha chết đã được 36 năm.

Cuối năm 1919 là năm Khải Định thứ 4, Cha Nhân, các cụ và dân làng đã xây xong móng và chân tháp thờ, đang nghỉ ngời trù tính tiền và để xem chân móng có nứt nẻ gì không.

Trong lúc đang chờ đợi, thì nhờ ơn Chúa, chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Cố trở về Việt Nam và lại làm chính xứ Kẻ Trừ họ Tân Độ. Còn Cha Nhân thì được Đức Cha đổi về làm giáo sư Đại Chủng viện, Cố trở về làng ta, Cố thấy đã phá nhà thờ cũ, xây móng nhà thờ mới, lại làm về hướng Đông trông ra cánh đồng thì Cố không bằng lòng, ý Cố định làm về hướng nam, đầu nhà thờ gần nhà xứ để Cố đi lại cho tiện, nhưng sự việc đã rồi Cố đành chấp thuận nhưng không được vui.

Đến năm 1925, năm Khải Định thứ 10, móng nhà thờ và chân tháp đã làm xong được 5 năm mà vẫn an toàn không thấy nứt nẻ hay hư hỏng gì, chỉ có chân tháp lút chút ít, nhưng cụ Đốc Thân bảo không sao, có thể sửa chữa được. Dân làng xin phép Cố mở Đại Hội Nam Phụ Lão Ấu quyết định xây nhà thờ.

Nhưng cố bảo các cụ rằng số tiền cho đến khi hoàn tất nhà thờ phải tốn hết 1 vạn đồng mà quỹ nhà thờ còn rất ít, quan viên phải làm thế nào cho có them nhiều tiền để chi tiêu. Nên quan viên đã họp bàn trình Cố để xin pháp Đức Cha sửa lại khoán lệ để lấy them tiền, không theo khoản lệ cũ năm 1918 nữa (năm Duy Tân thứ 4). …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: