TIỂU SỬ LÀNG TÂN ĐỘ P9-Tân Độ xây Nhà Thờ (7)

…Ngày 20/4/1928 cũng là ngày 01/03 năm Bảo Đại thứ III, hồi 11 giờ thì thợ xây Hà Nội về, Cố cho nghỉ ăn cơm. Lúc 12 giờ Cố cho thợ bắt đầu phá 3 tòa. Khi dân làng nghe tin Cố cho thợ phá đi 3 tòa, lập tức cụ trùm Thiêm cho nổi trống ngũ liên bảo đương cai là cụ đội Ba cho lềnh 4 giáp mời vào, Cố ra nói với các cụ “Thầy đã suy xét là Thầy làm” rồi Cố rắt tay mời các cụ quan viên ra về.


Các cụ ở ngoài nói rất ngon, khi gặp Cố thì vía đi đằng nào. Rồi Cố đóng cửa nhà thờ lại, Cố ngồi ở cửa, ở trong thợ vẫn phá, cụ trùm đương kim sốt ruột, đình vào nhà thờ bảo thợ thôi không được phá, tới gần cửa, bị Cố đẩy mạnh, áo bị rách một tà, ông bèn tức giận về nhà nằm yên, còn bao nhiêu các quan viên từ từ giải tán ra về. Còn ngoài sân làng nước đợi chờ kêu ca:

Trình rằng lạy Cố là Cha

Chúng con khổ nhọc kể làu lâu năm

Tiền thì tốn kém vạn trăm

Phu phen gồng gánh những năm vừa rồi

Nào là gánh gạo khiêng vôi

Nào là tre góp lại tiền nhân danh

Gánh gạo, gánh cát rành rành

Khiêng lim, vách đá đã thành dầy vai

Nhược bằng bỏ thiếu một ngày

Khoán làng bắt thiếu nộp hai hào liền

Có bà nói những lời không đẹp làm cố buồn. Khi các cụ ra về, bèn bảo nhau tới họp tại nhà cụ Đăng Cai, làm đơn kiện Cố với Đức Cha, và cử 5 cụ là cụ Phó Kiệu, cụ Lý Sang, cụ Lý Binh, cụ Trùng Thiêm và cụ Phó Bản, bổ một giáp 3 đồng, 4 giáp 12 đồng để 5 cụ chi phí tàu xe đi Hà Nội.

Các cụ cầm đơn trình Đức Cha, Đức Cha xem đơn rổi bỏ túi, và hứa sẽ xem xét. Đức Cha nói 6 tháng nay không gặp Cố.

Từ ngày Cố phá 3 tòa, quan viên buồn Cố, không cắt phu đến làm với thợ, bỏ mặc Cố, Cố mướn 2 người đàn bà phụ với thợ.

Ngày 27/4/1928 Cố gọi thợ tỉnh về lát gạch, chia làm 2 tốp, một tốp lát lòng nhà thờ và nhà mạc áo, một tốt lát cung thành và cuối nhà thờ. Thợ lát nền cho đến ngày 10/10/1928 mới xong. Lý do nghỉ mất 3 tháng vì nền cung thánh bị lún nứt, khi đắp đất không lèn nên hở kẽ to, Cồ chờ cho quan viên, dân làng sửa mà các cụ cũng chẳng làm, Cố chờ 3 tháng rổi đổ cát cho thợ lát nền, rồi trát chân cột nhà thờ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: