TIỂU SỬ LÀNG TÂN ĐỘ P9-Tân Độ xây Nhà Thờ (8)

…Nhà thờ trên dưới lát gạch xong, Cố cho quét dọn lau chùi sạch sẽ, ngày 27/10/1928. Cố bảo người nhà và thuê mấy người khiêng bàn thờ ở nhà dãy lên và sáng hôm sau là lễ Đức Chúa Giêsu Làm Vua, Cố bắt đầu dâng Thánh Lễ đầu tiên ở nhà thờ mới là ngày 28/10/1928. Khi Cố lên dâng Thánh lễ ở nhà thờ mới thì từ các cụ đến trẻ em rất vui vẻ, không buồn giận Cố và xét các việc Cố làm là tốt đẹp, vì các cụ ít học và hiểu lầm, và Cố cũng nhận lỗi, những lục nóng nảy làm cho dân làng buồn.

Từ nay Cha con thong cảm đoàn kết phụng thờ Chúa, với ngôi Thánh Đường nguy nga rực rỡ trong giáo phận. Một thời gian ngắn Cố viết thư về Pháp đặt mua các Tượng để tôn kính trong nhà thờ. Khi 8 tượng đã qua, Cố đặt các tượng trên các toàn có ý nghĩa. Tượng ông thánh Phanxico Xavier đặt ở Cung thánh bên phải, phía đàn ông, vì thánh Phanxico Xavier truyền đạo ở phương đông, có ý để ý để cho các ông noi theo, cầu nguyện, sống đời truyền giáo. Tượng bà thánh Anna là thân mẫu Đức Mẹ đặt ở Cung thánh bên trái (phía các Bà), để cho các bà noi theo và cầu nguyện bắt trước gương lành và thánh, còn hai tượng Trái Tim Chúa Giêsu và Thánh Giuse đặt ở hai tòa bàn thờ cạnh, để chúng ta làm việc kính Trái tim Chúa và Thánh Giuse trong tháng kính người. Còn cột thứ hai (chỗ các em nữ ngồi) Cố đặt tượng bà thánh Têresa Hài đồng Giêsu. Có ý cho các em noi gương đời tu trì và cầu nguyện của Bà. Bên nam, tượng Thánh Gioan Vianne để cho các em trai noi gương đời sống Linh Mục và sự đơn sơ của ông Thánh. Còn bên chỗ các ông ngồi, Cố để tượng ông thánh Micae Lý Mỹ tử đạo Việt Nam cho các ông can đảm anh hung dám chết vì Chúa. Bên các bà, Cố cho đặt tượng bà thánh Inê Đê Tử Đạo, có ý cho các bà noi gương cầu nguyện cho hy sinh giáo dục con cái xứng đáng bà mẹ Việt Nam anh hùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: