06- 12 : Thánh Nicôlao, Giám Mục (+325)

Thánh Nicôlao sinh tại Patras miền Lycia (Hy Lạp), thuộc gia đình danh giá. Ngay từ nhỏ, ngài đã tập giữ chay những ngày thứ tư và thứ sáu trong tuần và ngài đã duy trì thói quen ấy trong suốt cuộc đời. Sau khi cha mẹ mất, ngài đã bán hết tài sản, phân phát cho người nghèo khó và lên đường đi hành hương đất thánh. Sau đó, Chúa đã thúc giục ngài đến thành Myra, nơi các Giám Mục đang hội họp để chọn người kế vị Ðức Giám Mục thành này mới qua đời. Kết quả, mọi người đều đồng thanh chọn Nicôlao làm Giám Mục. Trong nhiệm vụ mới, ngài càng để lộ nhiều nhân đức, nhất là đức khó nghèo và lòng bác ái.

Ðọc tiếp

Chúa nhật II mùa vọng, Năm C: Tình thương cảm hóa lòng người

Một thiền sư nổi tiếng đã kể giai thoại sau đây về cuộc đối thoại dí dỏm giữa Đức Phật và ác thần Mara :

Ngày nọ, Đức Phật đang bận việc dưới hầm, còn Ananda, đệ tử thân tín của Ngài đứng ngoài cửa. Thình lình Ananda thấy Mara xuất hiện, Ananda cứ tưởng rắng Mara bị lạc lối. Nhưng Mara tiến lại gần Ananda và yêu cầu cho được gặp Đức Phật, Ananda ngạc nhiên trước yêu cầu của Mara nên hỏi lại :

– Ngươi còn đứng đây để làm gì ? Ngươi không nhớ là Đức Phật đã nhiều lần đánh bại ngươi dưới gốc cây bồ đề rồi sao ? Ngươi còn vác mặt tới đây làm gì ? Ngươi không biết xấu hổ sao ? Cút đi, Đức Phật không muốn thấy mặt ngươi nữa đâu, ngươi là đồ ác, ngươi là kẻ thù của Ngài.

Ðọc tiếp