Đức TGM Hà Nội sắp phong chức Linh mục cho 14 Phó tế

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2009

Kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ cùng toàn thể anh chị em giáo hữu Giáo phận Hà Nội.

Văn phòng Toà Tổng Giám Mục Hà Nội trân trọng thông báo:
Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt – Tổng Giám Mục Hà Nội – đã quyết định phong chức linh mục cho các thầy Phó tế có tên sau đây:


1. Gioan Nguyễn Trọng Viên
Sinh ngày: 24/12/1971, thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên, Hà Nội
2. Phêrô Lại Quang Trung
Sinh ngày: 28/6/1973, thuộc giáo xứ Hàm Long, Hà Nội
3. Phaolô Nguyễn Huy Trình
Sinh ngày: 28/10/1973, thuộc giáo xứ Phùng Khoang, Hà Nội
4. Gioan B. Vũ Mạnh Thái
Sinh ngày: 26/10/1974, thuộc giáo xứ Tân Độ, Hà Nội
5. Fx. Nguyễn Văn Xuân
Sinh ngày: 28/12/1975, thuộc giáo xứ Từ Châu, Hà Nội
6. Antôn Phạm Văn Giảng
Sinh ngày: 20/6/1976, thuộc giáo xứ Hà Thao, Hà Nội
7. Giuse Nguỵ Thành Khương
Sinh ngày: 27/01/1971, thuộc giáo xứ Quan Hạ, Hà Nam
8. Giuse Đỗ Hữu Thoả
Sinh ngày: 26/4/1973, thuộc giáo xứ Bút Sơn, Hà Nam
9. Giuse Nguyễn Văn Ngọc
Sinh ngày: 08/01/1974, thuộc giáo xứ Đồng Phú, Hà Nam
10. Giuse Phạm Văn Tụ
Sinh ngày: 24/5/1973, thuộc giáo xứ An Lộc, Nam Định
11. Giuse Mai Hữu Phê
Sinh ngày: 19/12/1975, thuộc giáo xứ Đại Lại, Nam Định
12. Giuse Vũ Hào Quang
Sinh ngày: 29/4/1976, thuộc giáo xứ Gia Trạng, Nam Định
13. Giuse Hoàng Minh Giám
Sinh ngày: 09/01/1979, thuộc giáo xứ Lập Thành, Nam Định
14. Giuse Trần Viết Tiềm
Sinh ngày: 12/02/1980, thuộc giáo xứ Phú ốc, Nam Định

Lễ Phong chức sẽ được tổ chức vào hồi 9giờ30, ngày 22 tháng 12 năm 2009 tại Nhà thờ Chính toà Hà Nội.
Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng anh chị em giáo hữu cầu nguyện cho các thầy, và nếu có thầy nào không xứng đáng thì buộc phải trình cho Bề Trên được biết.

TL.Đức Tổng Giám mục hà Nội
Chánh Văn Phòng

LM Gioan Lê Trọng Cung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: