Chúc mừng năm mới 2010

Happy New Year (ABBA)

Lạy Chúa này con đây (5)

Ôi Giêsu Người yêu của lòng con! Nếu con có hỏi là Chúa đã ở đâu lúc đó, sao Chúa không cản trở con để con không bị tiến sâu vào những sự cám dỗ của thế gian. Con biết chắc rằng Chúa cũng sẽ trả lời con như Chúa đã trả lời con trước đó. Bởi Chúa luôn yêu mến và tôn trọng sự tự do, nhưng quyết định của con.

Ôi Giêsu, Người con mến yêu ! Sự tự do Chúa ban cho chúng con thật qúy giá. Nhưng khi chúng con chưa biết sử dụng nó cho đúng, nó sẽ làm cho chúng con trở nên mất tự do. Chúa đã thật nhân từ, Người đã dùng mọi cơ hội để dạy dỗ và thanh tẩy con. Từ những vấp ngã của con, Chúa đã cho con hiểu được sâu hơn tình Chúa thương con. Và do đó, Chúa đã cho con được liên kết chặt chẽ với Chúa hơn trong tình yêu.

Ðọc tiếp

Chăm sóc bạn đời – Thế nào là đủ?

Lãng mạn những giây phút bên nhau.

Bạn nghĩ rằng không ai có thể chăm sóc người bạn đời bằng mình? Có thể vậy nhưng cũng có những điều tưởng chừng rất nhỏ thì chưa chắc bạn đã để ý đến đâu. Hãy thêm chút gia vị yêu trong cuộc sống của bạn từ những điều nhỏ nhất nhé.

Hôn nhân hạnh phúc không có nghĩa là không có những sai lầm vì không có gì hoàn hảo cả. Tuy nhiên, bạn chỉ cần những thay đổi nho nhỏ trong việc quan tâm yêu thương bạn đời cũng làm nên hạnh phúc của một gia đình rồi. Nào thử bắt đầu bằng những gợi ý dưới đây nhé:

Ðọc tiếp

Đắc Nhân Tâm, Chương 12: Một cách chắn chắn để gây thù oán. Tránh nó cách nào?

Hồi ông Théodore Roosevelt còn làm Tổng thống, ông thú rằng trong trăm lần, ông chỉ chắc xét đoán đúng được bảy mươi lăm lần là nhiều; khả năng của ông không thể hơn được nữa.
Một trong những vị có tài danh nhất của thế kỷ 20 mà kỷ lục tối cao chỉ được có bấy nhiêu, thì bọn dung phàm như bạn và tôi, còn hy vọng gì nữa?
Nếu bạn chắc chắn rằng trăm lần bạn chỉ lầm lỡ bốn mươi lăm lần thôi, thì bạn còn đợi gì mà không lại đóng đô ở Wall Stree, kiếm hàng triệu bạc mỗi ngày, sắm một chiếc du thuyền và cưới một ngôi sao hát bóng? Nhưng, nếu các bạn lầm lỡ nhiều hơn thì tại sao lại tự cho cái quyền chê người khác là lầm lỡ?

Ðọc tiếp

30- 12 : Tin Mừng Lc 2, 36- 40

(36) Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, (37) rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Ðền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. (38) Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuô�c Giêrusalem.

Ðọc tiếp

Evangile Luc 2,36-40.

Quand les parents de Jésus vinrent le présenter au Temple, il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.
Demeurée veuve après sept ans de mariage, elle avait atteint l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
S’approchant d’eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.

Lire la suite