Lời nguyện tạ ơn cuối năm và xin dâng năm mới

Lạy Chúa Thiên Chúa là Đấng nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong suốt năm nay. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì tất cả mọi sự.

Dẫu cho trong năm nay còn có biết bao điều chúng con chưa làm được, còn có biết bao thử thách, bao niềm vui hoà trộn trong nỗi buồn, bao thành công và có cả những thất bại… Lạy Chúa chúng con xin dâng tất cả cho Chúa. Vì chỉ trong Người chúng con mới tìm thấy niềm hạnh phúc đích thực.

Trong niềm tin này, chúng con xin lỗi Chúa vì những sự cứng lòng của chúng con, những điều chúng con còn chưa nghe theo Chúa, những sự khép kín với Chúa và anh chị em chúng con. Đó có thể là những cản trở nguồn ân huệ Chúa muốn dành cho chúng con, và qua chúng con cho anh chị em chúng con. Xin Chúa hãy tha thứ cho chúng con. Xin hãy tuôn đổ muôn phúc lành của Chúa xuống trên mỗi chúng con, trên gia đình chúng con, bạn bè chúng con, Giáo hội và Đất nước chúng con.


Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì tất cả. Chúng con sẽ luôn cảm tạ Chúa cho ngay cả những gì xẩy đến với chúng con mà chúng con còn chưa hiểu hết được đó là thánh ý của Chúa.

Chúng con xin dâng năm mới này cho Chúa, với tất cả những gì sẽ xẩy đến với chúng con, những gì chúng con sẽ đón nhận, những gì chúng con sẽ sống… Tất cả chúng con xin dâng lên Chúa. Để chính Chúa sẽ dẫn đưa chúng con, sẽ thánh hoá chúng con trong mọi sự, trong công việc, trong học tập. Chúng con cũng xin dâng tất cả những dự định của chúng con, những ước mơ thầm kín từ nơi con tim bé nhỏ của chúng con. Xin hãy đón nhận lấy tất cả, lạy Chúa. Xin hãy làm cho những mong ước, những việc làm của chúng con luôn phù hợp với thánh ý của Chúa.

Chúng con cũng xin Chúa ban cho cha mẹ chúng con, người thân, bạn bè của chúng con luôn được khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc… Chúng con cũng không quên nhớ đến ông bà tổ tiên, người thân, những người đã qua đời, ngay cả nhưng người chúng con không biết. Xin Chúa hãy đón nhận họ vào Nhà Chúa. Để họ hưởng hạnh phúc vĩnh hằng cùng Chúa, Mẹ Maria và các thánh.

Amen.

JMT- GTTĐ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: