Thánh Ða Minh Tước, Linh Mục (+ 1839)

Thánh Ða Minh Tước nguyên quán xứ Trung Lao thuộc tỉnh Nam Ðịnh, là một linh mục dòng thánh Ða Minh.

Ngày 02/4/1839, trong cơn bách đạo dưới thời vua Minh Mạng, chính kẻ bội giáo trước kia đã nộp Ðức Cha Henares và được thăng quan, nay lại đem lính về bắt cha Ða Minh Tước. Trước tiên, giáo dân đã cố gắng dùng tiền bạc để mua chuộc lại cha nhưng không có kết quả, vì thế họ đã bày mưu để giải thoát ngài khỏi tay bọn lính. Họ sợ rằng tin cha Ða Minh bị bắt, một khi được loan đi các nơi, sẽ làm cho nhiều giáo hữu hoang mang. Hơn nữa, theo phong tục bấy giờ, đàn bà không có vũ khí mà đánh nhau với lính thì vô tội và lính không được dùng khí giới để đàn áp họ.


Do đó, họ đã cử một số bà đi trước để tấn công bọn lính, còn hầu hết giáo dân trong xứ đi sau để yểm trợ và cản đường bọn lính một khi giải thoát được cha. Trước tình thế ấy, bọn lính nhất quyết áp giải cha cho bằng được, và khi cùng đường, tên đội trưởng đã hạ lệnh đánh đập ngài tàn nhẫn đến nỗi ngài đã trút hơi thở trong tay Chúa ngay chính ngày hôm đó.

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã phong cha Ða Minh Tước lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: