Chân Phước DAMIEN

– Tên khai sinh: JOSEP DE VEUSTER.

– Sinh: ở Tremelo, Belgique, ngày 3/01/1840.

– 1859: gia nhập Dòng Sacrés-Coeurs (gọi là Picpus).

– 1863: được sai đi Hawai.

– 1864: thụ phong Linh Mục ở Honolulu.

– 10/05/1873: đến trại phong Molokai, và ở đó cho tới khoảng cuối năm 1884 thì ngài phát hiện mình bị lây bệnh khi chăm sóc các bệnh nhân cùi.

Ðọc tiếp

Có mấy loại con nuôi?

Có ba loại con nuôi: Con nuôi chính thức, con nuôi danh nghĩa và con nuôi giả vờ.
Con nuôi chính thức: Có hai loại :

– Con lập tự : Gia đình không có con trai, nuôi con anh em ruột hoặc con anh em chú bác ruột. Có thể nuôi từ bé, hoặc lớn rồi mới nuôi, thậm chí có người đã thành gia thất, có con rồi mới nhận làm con nuôi. Người con nuôi lập tự đó chịu trách nhiệm săn sóc, nuôi dưỡng cha mẹ nuôi lúc tuổi già và hương khói tang tế sau khi mất, nên khi được hưởng quyền thừa kế gia tài hơn cả những người con gái do chính cha mẹ sinh ra, vì con gái là “con người ta”, sau khi gả chồng lo cơ nghiệp nhà chồng. Con nuôi lập tự được hưởng ruộng hương hoả nếu cha nuôi là tộc trưởng, được họ hàng chấp nhận là cùng huyết thống nội thân.

Ðọc tiếp

Những tháng hoa kỷ niệm

Ghi niệm những Tháng Hoa
Dâng kính Mẹ  nơi Quê nhà

Vâng thưa Mẹ làm sao con quên được,
Những tháng Năm thơ ấu tại quê nhà,
Chuông giáo đường vang vọng gọi thiết tha,
Đoàn mục tử lại cùng nhau qui tụ.

Dưới chân mẹ trăm bông hoa rực rỡ,
Hai hàng đèn nến toả sáng lung linh,
Ôi muôn người cất cao tiếng cầu kinh,
Thật đầm ấm vây quanh hang Lộ Đức,

Ðọc tiếp

10- 05: Tin mừng Gn 15, 26- 16, 4

(26) Khi Ðấng Bảo Trợ đến,

Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em

từ nơi Chúa Cha,

Người là Thần Khí sự thật

phát xuất từ Chúa Cha,

Người sẽ làm chứng về Thầy.

Ðọc tiếp