Bài hát: Tạo Vật Mới – Cha cố Luca Bùi Thủ

Tải về bài hát Tạo Vật Mới

Bài Hát: Hãy Say Thần Khí – Cha Cố Luca Bùi Thủ

Hãy say Thần Khí đừng say rượu, hãy say lời Chúa đừng làm phiền Thánh Linh.

1. Xưa kia anh em là tăm tối, nhưng nay trong Chúa anh em là ánh sáng. Hãy sống trong ánh sáng, trong sự thật, trong tình mến thương.

2. Ca vang lên chúc tụng Thiên Chúa. Ngài chọn lựa ta cho ta được nên thánh, để ta thành con yêu hưởng gia nghiệp chính Ngài hứa ban.

Đọc tiếp

Bài Giảng Khúc Ca Tình Mến – Cha cố Luca Bùi Thủ

Tải về  Bài Giảng Khúc Ca Tình Mến

Con Số 7 Kì Diệu – Phần 3

28. Công trình kiến trúc

Bảy công trình kiến trúc và điêu khắc được người xưa cho là vĩ đại nhất hợp lại thành danh sách “Bảy kỳ quan của thế giới cổ đại”, gồm có :
– Đại kim tự tháp Giza (Ai Cập) – kỳ quan duy nhất trong danh sách còn tồn tại đến ngày nay.

– Vườn treo Babylon (Iraq)

– Tượng thần Zeus ở Olympia (Hy Lạp)

Đọc tiếp

Nhớ về Cha nhân ngày giỗ

Mở lại ngăn trí nhớ nhỏ bé của mình, bóng hình Cha không nhiều nhưng vẫn đậmnét. Cha với nụ cười hiền hậu, và mong muốn còn mãi: biến Tân Độ trở thành một Singapore thứ hai. Bằng tình yêu mến và nhiệt thành không mỏi mệt,

Đọc tiếp