Thánh Matta Ðồng Trinh (thế kỷ I)

Matta đã xuất hiện cả thảy 3 lần qua Phúc Âm: trước hết, thánh nữ cùng với em là Maria đón Chúa vào nhà và mời dùng bữa tại Bêtania; trước khi Lazarô được sống lại, thánh nữ đã tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa và sau cùng trong bữa tiệc sáu ngày trước lễ Phục Sinh. Trong hai bữa ăn đó, Matta thường bận rộn với việc bếp núc, trong khi ấy Maria lấy thuốc thơm xức cho Chúa hay ngồi dưới chân nghe Chúa giảng dạy. Matta than phiền với Chúa về việc Maria không giúp đỡ mình.

Đọc tiếp

Thăng long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (2)

 1. Thăng Long, Hà Nội đô thành
  Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ
  Cố đô rồi lại tân đô
  Nghìn năm văn vật bây giờ vẫn đây
 2. Đồng xanh sông Nhị chạy dài
  Mây quang non Tản chiếu ngời Thăng Long.

  3. Nhất cao là núi Ba Vì
  Nhất lịch, nhất sắc kinh kỳ Thăng Long.

  4. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
  Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An.

  Đọc tiếp