Lịch sử Giáo xứ Tân Độ- Giáo Phận Hà Nội- Xã Hồng Minh- Huyện Phú Xuyên- Hà Nội (1)

– Tổng số giáo dân: 1367 nhân danh (toàn tòng Công giáo)

– Cha quản xứ: Luca Vũ Công Liêm – chính xứ Lường Xá ; Cha phó Giuse Ngụy  Thành Khương.

(Tân độ 40 năm nay không có linh mục ở tại xứ.)

Các cha coi sóc Giáo xứ Tân Độ kể từ năm 1822 đến nay:

(còn từ năm 1822 trở về trước thì không ai biết rõ)

Đọc tiếp