Hình ảnh rước cuối tháng Mân Côi tại quê hương

%name Continue reading

Hiếu Kính Ông Bà, Cha Mẹ

Từ khi còn nhỏ, mỗi người Việt Nam đều được học nhiều điều. Trong nhiều điều đó, có một điều quan trọng không thể thiếu được, đó là học hiếu kính Ong Bà, Cha Mẹ. Trong chúng ta, không ai chịu được cảnh:
“Nhà kia lỗi đạo, con khinh bố.” (Tú Xương).

Nếu nói về ơn nghĩa trên đời thì ơn Cha, nghĩa Mẹ là điều mà ai cũng nhận thấy. Thật rõ ràng:
“Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”  (Ca dao).

Vì “nương nhờ ơn nuôi dưỡng của hai Vị Từ-phụ và Bi-mẫu cho nên tất cả các con trai, gái đều được an vui. Thế là ơn cha cao như núi  chúa, ơn mẹ sâu như bể cả.” (Kinh Tâm Địa Quán).  Câu kinh này nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ rằng công Cha thật to lớn và nghĩa Mẹ thật bao la. Người xưa có nói: “Phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, phụ mẫu sinh ngã cù lao. Dục báo thâm ân, hiệu thiên, võng cực.” (Xin dịch là: Cha đã sanh ta, mẹ đã nuôi ta. Thương thay Cha mẹ sinh ta khó nhọc. Muốn báo ơn sâu trời cao chẳng dứt.- Kinh Thi). Cho nên, nếu ai “ngỗ nghịch bất hiếu, Trời đất nào dung cho.” (Hòa Thượng Đạo Thanh). Điều quan trọng, mà một người con không thể quên là:
“Làm con trước phải đền ơn sanh thành.”(Kiều).

Đọc tiếp

Thánh Martinô De Porrès, Tu Sĩ (1569-1639)

Martinô là kết quả của một cuộc hôn nhân không chính thức, vì thế ngay từ nhỏ, ngài đã bị mang tiếng xấu là đứa con ngoại tình. Thuộc hàng nô lệ da đen, nhưng ngài chọn ngay sự xấu xa, hèn hạ này để tiến đức.

Năm 22 tuổi, Martinô vào dòng Ða Minh với tư cách người giúp việc. Nhưng Bề Trên nhà dòng thấy ngài có nhiều nhân đức nổi bật nên đã chọn làm trợ sĩ và đã được khấn trọn đời. Từ đó, ngài chuyên lo giúp đỡ người nghèo khó, ốm đau, nhất là hạng người nô lệ da đen. Ngài cũng giúp họ nhận biết rằng tất cả mọi người bình đẳng trước nhan thánh Người.

Đọc tiếp

Daily Gospel :Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke 14:25-33

Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them,
If any one comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple.
Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple.
Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion?
Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work the onlookers should laugh at him
and say, ‘This one began to build but did not have the resources to finish.’

Read more