Sinh nhật trong tuần

Ngày 06/11 là một ngày đặc biệt đối với bạn

Antôn Nguyễn Văn Vũ

Ngày này cũng là ngày đặc biệt với chúng tôi, những người anh em của bạn. Chúc Vũ có một sinh nhật vui vẻ, và bước sang tuổi mới với nhiều thành công, hạnh phúc.

Hình ảnh cuộc rước và Thánh Lễ tại Vườn Thánh GX

 

Continue reading