Chúc mừng sinh nhật!

Xin chúc mừng 2 bạn:

1. Đỗ Thị Mai (10/11)

2. Đỗ thị Bích Vân (12/11)

Chúc cho 2 nàng Đỗ luôn xinh tươi, thành công.

Daily Gópel :Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke 17:1-6

He said to his disciples, “Things that cause sin will inevitably occur, but woe to the person through whom they occur.
It would be better for him if a millstone were put around his neck and he be thrown into the sea than for him to cause one of these little ones to sin.
Be on your guard! If your brother sins, rebuke him; and if he repents, forgive him.
And if he wrongs you seven times in one day and returns to you seven times saying, ‘I am sorry,’ you should forgive him.”
And the apostles said to the Lord, “Increase our faith.”
The Lord replied, “If you have faith the size of a mustard seed, you would say to (this) mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it would obey you.

Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô, Một trong những người có quyền lực nhất hành tinh

Ngày 03 tháng 11 năm 2010, Tạp chí Forbes vừa công bố 68 người có quyền lực nhất thế giới (trong tổng số 6,8 tỉ người trên hành tinh). Đứng đầu là ông Hồ Cẩm Đào, chủ tịch nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa. Và đứng thứ 5 trong danh sách này là Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô, người cha chung của chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô năm nay 83 tuổi, người Đức. Ngài được coi là vị lãnh đạo lớn nhất trên thế giới với 1.1 tỉ tín hữu khắp nơi, tương đương với 1/6 dân số thế giới. Với chủ trương lấy lại truyền thống, ngài chỉ trích chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa hưởng thụ và chủ nghĩa tương đối về luân lý.

Đọc tiếp