Commentary of the day: The kingdom of God is among you

Is it difficult to faith to admit the word of Scripture concerning our connexion with a world superior to us?… The world of spirits then, though unseen, is present; present, not future, not distant. It is not above the sky, it is not beyond the grave; it is now and here; «the kingdom of God is among us.» Of this the text speaks;—”We look,” says St. Paul, “not at the things which are seen, but at the things which are not seen; for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal” (2Cor 4,18)…
Read more

Thánh Martinô, Giám Mục (317-397)

Martinô chào đời khoảng thế kỷ IV tại Sabaria miền Pannônia, nay thuộc nước Hung Gia Lợi. Năm 20 tuổi, Martinô được gửi theo học tại Ý. Tuy là người ngoại nhưng vì sống giữa các sinh viên Công Giáo, nên ngài đã suy nghĩ nhiều khi nghe bạn bè nói đến Giêsu. Ngài nhất định tìm hiểu xem Giêsu là ai?

Với ơn Chúa thúc đẩy, ngài quyết định học hỏi và tin theo dầu bị cha mẹ ngăn cản, nhưng chẳng bao lâu, ngài bị động viên. Trong những năm phục vụ tại quân ngũ, ngài vẫn thầm mong được trở thành Kitô hữu. Một ngày kia, sau khi đã chia cắt một phần áo choàng cho người ăn xin bên vệ đường, ngài cảm thấy có một sức lực mạnh mẽ thúc giục bên trong vì Chúa Giêsu đã hiện ra với ngài và sau đó, ngài đã hân hoan lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

Đọc tiếp

Daily Gospel : Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke 17:20-25

Asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he said in reply, “The coming of the kingdom of God cannot be observed,
and no one will announce, ‘Look, here it is,’ or, ‘There it is.’ For behold, the kingdom of God is among you.”

Read more