Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam : Tin mừng Lc 21, 12- 19

(12) “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. (13) Ðó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. (14) Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.

Đọc tiếp

Suy niệm Phúc Âm lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Tử vì đạo không đổ máu

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, TV.125

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Tử đạo hay sống đạo – Sưu tầm

Nếu như anh chị chúng ta là những người giàu có và thành công trên đường đời, hẳn chúng ta sẽ lấy làm hãnh diện. Nếu cha mẹ chúng ta là những người tốt lành và thánh thiện, hẳn chúng ta cũng sẽ rất lấy làm hãnh diện. Cũng thế, hôm nay khi mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta càng phải hãnh diện hơn nữa vì các ngài những bậc cha ông của chúng ta đã lấy mạng sống cùng với những giọt máu đào để làm chứng cho Chúa.

Thực vậy, Giáo Hội Việt Nam đã góp phần vào tiến trình chung của Hội Thánh Công giáo những trang sử hào hùng và dũng cảm.

Đọc tiếp

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Vượt qua nỗi sợ – Đỗ Lực op

Ngày 28 tháng 10 năm 2007 vừa qua, Giáo Hội phong chân phước cho 498 vị tử đạo Tây Ban Nha. Trong số đó, đặc biệt có chân phước Bartolomé Blanco Márquez. Márquez bị tử hình vào ngày 02 tháng 10 năm 1936, lúc mới có 21 tuổi, trong lúc hô to : “Vạn tuế Vua Kitô !” Chính niềm tin vào Ðức Kitô đã giúp Márquez can đảm từ bỏ tất cả. Nhưng trước khi chết, Márquez không quên viết cho bạn gái một lá thư rất ý nghĩa và giá trị. Anh dặn dò người yêu : “Bản án kết tội anh trước tòa án nhân loại sẽ mạnh mẽ bênh vực anh trước tòa Thiên Chúa. Khi cố sức nhục mạ anh, họ đã tôn vinh anh. Khi sắp kết án anh, họ đã giải thoát anh, và khi toan tiêu diệt anh, họ đã cứu anh.

Đọc tiếp