Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm A: Chuẩn bị đón Chúa đến cách nào?

Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ nhất của mùa vọng. Mùa chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến cứu độ chúng ta. Trong tâm tình này, tôi muốn được chia sẻ với các bạn đội điều về sự chuẩn bị đón Chúa đến.

Có thể các bạn sẽ tự hỏi hoặc đặt cho mình câu hỏi : Chúa đã đến rồi, sao chúng ta còn phải chuẩn bị đón Chúa đến ? Sao chúng ta lại phải mừng lễ Chúa Giáng sinh hằng năm ?…

Chúng ta có thể đi xa hơn và khẳng định là : Chúa đã đến, Chúa đến và Chúa sẽ đến.

Đọc tiếp

Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm A: Dấu hiệu thời đại

Sau khi Chúa Giêsu đã nói tới những dấu hiệu báo trước sự tàn phá thành Giêrusalem, thì hôm nay Người nói về ngày tận thế. Ngày ấy sẽ xảy đến bất ngờ. Một cách nào đó, những dấu hiệu mô tả trong Phúc Âm đã xảy ra trong lịch sử loài người, và nhân loại đã quen với chúng rồi. Trong lúc mà bằng vô vàn cách thức khác nhau, các biến cố xảy ra cho thấy rằng thế gian không phải là quê hương vĩnh viễn, thì con người vẫn dừng lại ở trình độ tìm tòi duy vật trong nỗ lực xây dựng văn minh. Đó là trường hợp của những người xưa kia bị hồng thủy thình lình ập xuống trên mình. Những ai không biết đọc dấu hiệu thời đại, rồi cũng sẽ bị tai họa bất ngờ như vậy.

Đọc tiếp