Lịch sử Giáo xứ Tân Độ- Giáo Phận Hà Nội- Xã Hồng Minh- Huyện Phú Xuyên- Hà Nội (5)

Tân Độ trong thời kỳ cải cách ruộng đất (1956-1957)

Cha già Phêrô Nguyễn Hữu Độ lúc đó đã 78 tuổi, được Đức Cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê cho nghỉ hưu tại quê nhà (Tân Độ), trước đó người đang coi xứ Giang Xá. Còn cha xứ Tân Độ lúc đó là Cha Bằng đã di cư vào Nam. Đội cải cách ruộng đất chọn 20 người ở Giang xá, đầu trâu mặt ngựa, cả nam và nữ xuống Uỷ Ban Nhân Dân xã Hồng Minh chuẩn  bị đấu tố cha già Phêrô (Tân Độ thuộc xã Hồng Minh). Cả làng đều biết chuyện nên đã chuẩn bị kế hoạch cứu cha già khỏi bị tù tội.

Đọc tiếp