Chúa nhật 2 Mùa Chay:Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người

Các bạn thân mến, Chúa nhật thứ 2 mùa chay, qua các bài đọc, đặc biệt là bài Tin mừng. Giáo hội chỉ cho chúng ta thấy mọi giáo lý của Thiên Chúa, mọi điều lời dạy của Người đều tập chung nơi Chúa Giêsu. « Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người ».

Tôi muốn được chia sẻ với các bạn đôi điều lời nói này của Chúa Cha. Chính Người đã chỉ cho chúng ta biết đâu là điều căn bản. Đó chính là nơi Chúa Giêsu, Người mà chúng ta phải lắng nghe, phải học hỏi để được đẹp lòng Chúa Cha.

Như chúng ta thấy trong bài tin mừng này, xuất hiện hai nhân vật của Cựu ước. Đó là Moisê và Elia. Hai con người nổi tiếng này hiện ra và cùng đàm thoại với Chúa Giêsu, trước sự chứng kiến của 3 môn đệ Chúa.


Chúng ta có thể hỏi hay thắc mắc : tại sao là Moisê và Elia chứ không phải là một người nào khác trong cựu ước ? Thiên Chúa có thể sai những người khác đến để đàm thoại cùng Chúa Giêsu về việc Người đi Giêrusalem để chịu chết. Nhưng không, hai nhân vật được cử đến đó là Moisê và Elia. Điều này làm cho chúng ta hiểu rõ một điều là :

Sự hiện diện của Moisê và Elia với Chúa Giêsu có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Bới Moisê là người đại diện cho « Lề luật ». Khi chúng ta nói về lề luật trong Cựu ước, thì Moisê đóng một vai trò rất quan trọng. Không những ông được coi là tác giả của năm cuốn sách đầu tiên của Cựu ước. Mà ông còn nhận từ tay Thiên Chúa 10 điều răn, ghi khắc trên hai tấm bia đá. Điều này nói lên vai trò của Moisê quan trọng đến chừng nào. Ông là người đại diện cho lề luật.

Còn Elia thì khác, ông không đại diện cho lề luật. Nhưng ông là người đại diện cho các « Tiên tri ». có thể nói ông là một tiên tri nổi tiếng nhất trong các tiên tri. Ông đã được chiếc xe lửa đưa lên trời. Và người ta hằng đợi ông quay trở lại để chỉ ra cho dân đâu là « Đấng cứu thế ».

Do đó thưa các bạn, Moisê và Elia là hai người đẹp lòng Thiên Chúa. Các ông là người có uy tín trong dân. Dân nhờ lề luật, nhờ lời giảng dạy của các tiên tri mà nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Để rồi tuân giữ và sống lời Chúa.

Nhưng hôm nay, qua bài tin mừng, các ông được cử đến gặp Chúa Giêsu để đàm thoại với Người về việc Người lên Giêrusalem để chịu chết. chính trong cuộc gặp gỡ này mà 3 tông đồ thân tín của Chúa Giêsu được chiêm ngắm vinh quang của Người. Và các ông được tiếng nói từ trong đám mây, tiếng nói của Chúa Cha chỉ cho thấy nơi Chúa Giêsu, mà chúng ta phải lắng nghe Người :

« Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người ».

Vâng, thưa các bạn, giờ Chúa đã sai chính con một của Người đến cho chúng ta. Nơi Người chính là sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa. Chúng ta không còn phải phụ thuộc vào lề luật hay lời các tiên tri, để biết lời dạy của Thiên Chúa. Giờ chúng ta có Chúa Giêsu, Ngôi lời nhậm thể để dạy dỗ chúng ta biết làm sao làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa. Trong Người, chúng ta cũng được làm con Thiên Chúa, con trong Người Con duy nhất.

Do đó, chúng ta biết rằng, khi chúng ta lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu, là chúng ta lằng nghe lời dạy của Thiên Chúa. Lời dạy này thật mạnh mẽ và quyền năng biết bao. Chính Người dạy dỗ chúng ta với tu các và uy quyền của Thiên Chúa. Người dạy chúng ta những gì Người lắng nghe nơi Chúa Cha. Và chỉ trong Người, chúng ta mới có thể lắng nghe lời Chúa Cha, và làm đẹp lòng Người như Chúa Giêsu.

Xin Cho chúng ta luôn biết lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu. Để chúng ta cũng trở nên con cái yêu dấu của Chúa Cha, luôn biết làm đẹp lòng Người. Như vậy chúng ta sẽ sống luôn mãi trong sự thân mật với Thiên Chúa mỗi ngày, chứ không chỉ trong giây lát như 3 tông đồ xưa.

Amen.

JMT- GTTĐ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: