Chúa nhật 4 mùa chay năm A: “Tôi đến…để cho người mù được thấy và những người thấy trở nên mù lòa

[Một ngày kia Chúa Giêsu chữa lành một người mù. Khi ấy một số người Pharisêu nhắm mắt không nhìn nhận dấu lạ và ý nghĩa của dấu lạ ấy, Chúa Giêsu nói với họ,] “Tôi đến…để cho người mù được thấy và những người thấy trở nên mù lòa.”Ga 9,39

Phi hành gia Ed Aldrin

là một trong số những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Ông đã nói rằng, ông hy vọng sự thành công về mặt kỹ thuật của chuyến đi sẽ không làm cho chúng ta không thấy được ý nghĩa thiêng liêng sâu xa hơn của nó.

Ý của ông là:

Nhìn từ mặt trăng, Trái đất đất trông như một khoảng không nhỏ xíu.


Aldrin nói, quang cảnh ấy – đối với những ai có mắt nhìn – nhấn mạnh cho thấy chúng ta là một gia đình dưới sự lãnh đạo của Thiên Chúa và chúng ta hãy bắt đầu sống như thế.

Điều gì làm cho tôi không nhận thấy thế giới là một gia đình dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa? Tôi có thể làm cho mình khỏi bị “mù lòa” bởi những điều này không?

Con Cáo nói với Hoàng Tử Nhỏ,

Đây là bí mật của tôi:

Chỉ bằng con tim thôi

Người ta có thể nhìn thấy được một cách đúng đắn.”

Saint-Exupery, Hoàng Tử Nhỏ

Pax_man dịch từ Mark Link, Vision

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: