Chúa Nhật 6 Phục Sinh : Tin Mừng Ga 14, 15-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi.


Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.

2 Responses

 1. Hãy Giữ luật vì Yêu

  Chúa Nhật VI PS

  [Chúa Giêsu nói với các môn đệ,]
  “Ai đón nhận các điều răn của Thầy và
  tuân giữ thì là kẻ yêu mến Thầy…
  Thầy cũng sẽ yêu mến người ấy
  và tỏ mình ra cho người ấy.”
  – Ga 14,21 –

  ————–

  Một truyền thuyết cổ kể
  về một thiên thần đi xuống đường phố,
  một tay cầm cây đuốc còn tay kia
  xách một thùng nước.
  Một số người hỏi vị thiên thần:
  “ngài dùng những cái này để làm gì vậy?”
  Thiên thần đáp, “ta sẽ dùng cây đuốc
  để đốt cháy các ngôi nhà trên thiên đàng;
  còn thùng nước ta dùng để dập tắt lửa hỏa ngục.
  Sau đó chúng ta thấy được ai
  là người thực sự yêu mến Thiên Chúa.”
  Ý của vị thiên thần là,
  nhiều người giữ luật vì sợ bị trừng phạt
  hoặc hy vọng được phần thưởng
  hơn là vì yêu mến Thiên Chúa.

  Đâu là lý do lớn nhất
  khiến tôi giữ các điều luật:
  vì sợ bị trừng phạt,
  vì mong được phần thưởng,
  hay vì yêu mến Thiên Chúa?

  ————–

  Bàn tay sẽ không thể với tới điều
  mà trái tim không hề khao khát.

  Ngạn ngữ Đức

  Pax_man dịch từ Dailygospel.org

 2. xin lỗi: dịch từ Mark Link, Vision2000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s