“Ai gieo trong lệ sầu, Sẽ gặt trong hân hoan”

– Tv 126,5 –

Suy niệm:
Trong cuộc sống trần thế, Mẹ Maria đã gieo trong lệ sầu quá nhiều, và giờ đây Mẹ đang gặt hái trong niềm hân hoan vô bờ trên cõi trời cao.
Điều này cũng đúng với chúng ta. Chúng ta càng gặt hái được nhiều những chiến thắng thiêng liêng trong khi sống ở thế trần bao nhiêu, chúng ta càng được lãnh nhận chiến thắng ấy trên cõi thiên đàng bấy nhiêu.

Cầu nguyện:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin ban cho chúng con ân sủng của Cha để ngày ngày chúng con đạt được những chiến thắng thiêng liêng trên xác thịt, ma quỷ, và thế gian. Xin cho con luôn trung tín như Mẹ Maria và cùng được chia sẻ vinh quang của Mẹ với Cha. Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s