One Response

  1. Ôi…đẹp quá! Mình rất yêu mến Đức Mẹ, nay quê mình lai có thêm một khuôn viên nữa để tôn kính Mẹ, thật là tuyệt vời! Mà làng mình làm gì cũng đẹp, quê mình thật đúng là number one!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: