Ca Dao Xưa Về Hà Nội

1. Thăng Long, Hà Nội đông đô

Nước non ai vẽ nên tranh hoạ đồ

Cố đô rồi lại tân đô

Nghìn năm văn vật bây giờ vẫn đây

2. Đồng xanh sông Nhị chạy dài

Mây quang non Tản chiếu ngời Thăng Long

3. Nhất cao là núi Ba Vì

Nhất lịch, nhất sắc kinh kỳ Thăng Long

4. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An

5. Chẳng thơm cũng thể hoa mai

Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh*

(*Thượng Kinh: Chỉ kinh đô Thăng Long, còn gọi là Tràng An).

6. Người khôn ai chả nâng niu

Hoa thơm ai chả chắt chiu để dành.

7. Đất tốt trồng cây rườm rà

Những người thanh lịch nói ra dịu dàng

8. Kim vàng ai nỡ uốn câu

Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời

9. Chim khôn chết mệt vì mồi

Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to

10. Vàng thì thử lửa thử than

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

11. Khen ai khéo hoạ dư đồ

Trước sông Nhị Thuỷ, sau hồ Hoàn Gươm.

12. Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa

Ánh đèn soi tỏ mái chùa Ngọc Sơn

13. Nhác trông lên chốn kinh đô

Kìa đền Quán Thánh, nọ hồ Hoàn Gươm.

14. Khen ai khéo hoạ dư đồ

Giữa nơi thành thị có hồ xanh trong

Ngựa xe vắng khách bụi hồng

Một tào cổ miếu, đôi dòng thanh lưu

Trăng soi nước, nước in cầu

Bức tranh thiên cổ đượm màu tang thương

Có hoa ánh bóng tà dương

Nghìn xưa hung bá đồ vương chốn này

15. Rủ nhau xem cảnh Kiếm hồ

Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn

Đài nghiên, tháp bút chưa mòn

Hỏi ai xây dựng nên non nước này

16. Gương kia lỡ để bụi nhoà

Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên

Thề kia nỡ để lỡ duyên

Trăng còn soi mãi vùng sen Tây Hồ

17. Đấy vàng đây cũng đồng đen

Đấy hoa thiên lý, đây sen Tây Hồ

18. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu

19. Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói toả màn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

20. Chẳng vui cũng thể hội Thày

Chẳng trong cũng thể Hồ Tây xứ Đoài

Rửa chân đi hái đi hài

Rửa chân đi đất sao hoài rửa chân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s