Câu Đối Tết

1. – Kết liên Thánh Kinh Tình Yêu Chúa,

– Thông hợp Tin Mừng sức sống dân.

2. – Xuân mới chan hoà trên đất nước,

– Tin Mừng loan báo đến muôn dân.

3. – Đức ái Thánh Gia soi trần thế,

– Lương Thần Mình Chúa dưỡng thánh nhân.

4. – Nhật khứ nhật lai ân Chủ giang,

– Xuân hồi xuân tái phúc Thiên bang.

5. – Tết đến đầu năm ơn Chúa viếng,

– Xuân qua mãn thọ phúc con trông.

6. – Xin Thiên Chúa xuân sang hạnh phúc,

– Khấn Nữ Vương Tết tặng an bình.

7. – Thiên Chúa Hồng Ân xuân mãn túc,

– Thánh Kinh Bửu huấn nhật quang hoa.

8. – Ngày xuân kính Chúa, bình an đến,

– Năm mới thương người, thánh sủng về.

9. – Mừng xuân hỷ xả thêm công đức,

– ĐónTết từ bi bớt não phiền.

10. – Đón xuân mới, rước Chúa vô nhà ở mãi,

– Tiễn năm củ, đuổi quỷ đi chỗ ngoài luôn.

11. – Mình Chúa dưỡng sức dân, tâm niệm lộc thần phúc vô biên,

– Thánh Kinh truyền tình Chúa, thực hành Lời Thánh xuân bất tận.

12. – Thánh Gia thi bác ái, ân tỷ xuân phong lâm hạ thổ,

– Thể Huyết dưỡng nhân linh, đạo đồng húc nhật lệ trung thiên.

13. – Đức ái Thánh Gia, như hoa xuân toả hương cho trần thế,

– Lương Thần Mình Chúa, tựa nắng sớm bồi sức dưỡng thánh nhân.

14. – Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất

– Ơn Trên như mứa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.

15. – Cha Hiển Thánh mến thương, hoàn vũ tán dương, hoàn vũ nghinh lạc hưởng

– Phúc Tin Mừng hoan hỷ, mọi nhà truyền quý, mọi nhà sống an vui.

16. – Tứ đức duy tân, thế giới thái bình kỳ Chủ hữu

– Thất ân y cựu, gia đình hoà thuân ngưỡng thiên ân.

17. – Canh tân tứ đức, thế giới thái bình Trời phù hộ,

– Vững mạnh bảy ơn, gia đìng hoà thuận Chúa thông ban.

18. – Gia gia, gia thuận cảnh, tôn hiền tử hiếu tề tụng Chúa,

– Hộ hộ, hộ hanh thông, quốc thái dân an cộng hoan Thiên.

19. – Nhà nhà khá giả thuận hoà, con hiền cháu hiếu, đồng tâm ca tụng Chúa,

– Cửa cửa quang thông hoan hỷ, quốc thái dân an, hợp tiếng ngợi khen trời.

14. – Chân thành suy niêm kinh Môi Côi

Ơn thiêng dạt dào tuôn tuôn đổ.

– Nghĩa thiết thực thi nếp gia đình

Lộc Thánh nhuần thấm tiến tiến lên.

15. – Ơn Chúa tràn đầy, Xuân mới chan hoà trên đất nước,

– Lửa Trời chiếu dọi, Tin Mừng rạng tỏ khắp nhân gian.

16. – Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất,

– Ơn Trên như mứa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.

17. – Nhật Khứu nhật lai ân Chúa giáng,

– Xuân hồi xuân tái phúc thiên ban.

18. – Tết đến đầu năm ơn Chúa viếng,

– Xuân qua mãn thọ phúc con dâng.

19. – Liên kết Tin Mừng – Tinh Yếu Chúa,

– Hiệp thông Thánh Thể – Sức Sống dân.

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

Theo thanhlinh.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s