Ý nghĩa của tính dục

S kin dc tính

Sự kiện sinh học phổ biến: để giống loài được trường tồn, các cá thể cần phải sống theo luật hấp dẫn giới tính, nhằm bảo đảm cho hiện hữu tập thể, là hiện hữu vượt xa vô hạn hiện hữu cá nhân.

Nhng yếu t ca nhân hc gii tính

Nhng giai đon ca cu trúc hóa tâm lý – tính dc

Đọc tiếp

Cầu nguyện

Một buổi tối kia khi đi ngang qua phòng của đứa cháu, ông nội thấy nó đang quỳ bên cạnh giường mà miệng thì cứ lẩm nhẩm…nghe cho kỹ thì ra nó đang đọc đi đọc lại 24 mẫu tự A B C D Đ….
Ngạc nhiên, ông bèn dừng lại hỏi nó:

Đọc tiếp

Lời Chúa : Thứ Hai sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Bài Ðc I: Cv 4, 23-31

“Khi h cu nguyn xong, thì được đầy Thánh Thn và tin tưởng rao ging li Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh em, và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều mà các thượng tế và kỳ lão đã nói.

Đọc tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Giô Suê – Ngày 16 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ 13 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Giô Suê – Ngày 15 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ  11 :
Nghe tiếp