Phép Lạ Tại Tiệc Cưới Cana

Trong buổi tiệc mừng quan thầy giáo xứ, cha xứ hỏi một bà sơ ngồi cùng bàn:

– Ngày xưa trong tiệc cưới Cana, Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu là chủ nhà hết rượu rồi. Sơ có biết tại sao không?

Bà sơ trả lời:

– Thưa cha, Đức Mẹ từng là người nội trợ trong gia đình, Đức Mẹ hiểu rõ tâm trạng của chủ nhà đang nửa tiệc mà hết rượu thì bối rối và ngượng ngùng với khách như thế nào và Đức Mẹ biết lúc đó chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giúp giải quyết được khó khăn, nên Đức Mẹ đã nhắc khéo Chúa Giêsu để Ngài làm phép lạ giúp chủ nhà.

Ông chánh xứ liền cãi lại:

– Sơ nói vậy không đúng. Hồi đó Chúa Giêsu chưa làm một phép lạ nào làm sao Đức Mẹ biết được Chúa Giêsu có thể làm phép lạ. Chẳng qua Đức Mẹ thấy mấy môn đệ của Chúa Giêsu uống nhiều quá hết cả rượu của người ta nên Đức Mẹ nhắc khéo để họ đừng uống nữa.

Sơ liền nói:

– Như vậy Chúa Giêsu đâu cần làm phép lạ làm gì nữa.

Ông chánh xứ vẫn không chịu thua:

– Cần chứ sơ, vì Chúa Giêsu biết các tông đồ uống rượu chưa đã mà!

Theo cdmedongcong.net

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: