Hãy là chính mình

Chú Thach Dongoc đưa ra một triết lý thật hay. Ta có sao có vậy. Như thế mới có thể sống hạnh phúc được. Chúa dựng nên ta là duy nhất, là một hàng độc, mà đã là hàng độc thì quý, tại sao ta lại bỏ cái quý giá của mình để đi “bắt chước” một cách vụng về người khác nhỉ…một ngôi sao Hàn…????

Pax_man

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: