Chúa Nhật Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam : Truyền đạo

Người Công giáo Việt Nam thường coi mình là kẻ có đạo và được tiếng là những kẻ giữ đạo rất nhiệt thành và sốt sắng. Nhưng có lẽ phần đông chúng ta chưa xác tín rằng: cách giữ đạo tốt nhất là cho người khác cái đạo của mình, như Chúa Giêsu đã nói: Cố giữ thì mất, liều mất thì còn.

Các thánh Tử đạo Việt Nam là những người đã sống theo chân lý đó. Các ngài không phải chỉ là những người có đức tin, những người giữ vững đức tin đến cùng, mà còn là những người đã cho kẻ khác niềm tin của mình.

Đọc tiếp

Chúa Nhật Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam : Chứng nhân tình yêu – ĐTGM Ngô quang Kiệt

Thánh lễ hôm nay đỏ một mầu máu. Máu của hơn 100 ngàn anh hùng tử đạo. Máu của 117 vị đã được tôn phong lên hàng hiển thánh. Máu ngập tràn chảy suốt hơn 3 thế kỷ truyền giáo tại Việt Nam.

Có điều máu lênh láng nhưng không tanh tưởi bởi không phải là thứ máu oan khốc nơi chiến trường tuôn chảy trong hờn căm oán ghét. Máu đẹp như những cánh hoa vì phát xuất từ tình yêu cao quí.

Đọc tiếp

Audio – Nghe Truyện Các Thánh : Ngày 16 đến ngày 23 Tháng 11

Ngày 16  tháng 11 : Thánh Magarita Sccotlen :

Ngày 17  tháng 11 :  Thánh Elizabeth Hungaria :

Ngày 18  tháng 11 :  Thánh Rosa Philippine Duchesne :

Nghe tiếp