Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Mùa Phục Sinh : Khúc hồng ân

Ca tụng ChúaChu Văn Quang:

  Chúa yêu conLm Kim Long :

Được sai đi – Lm Thành Tâm :

Lạy Chúa ! con đâyLm Oanh Sông Lam:

Lễ hy sinh :

Vào đời – Lm Thành Tâm :

  Mầu nhiệm tình thương :

Linh mục Cha – Phi Anh :

Từ muôn thuở Lm Từ Muôn Thuở:

Tạ ơn Trời – Phanxic ô :

Niềm tin kiêu hùngLm. Mi Trầm:

Đoàn hùng anh– Thiên Quang :

Audio CD KHÚC HỒNG ÂN
Anna Trần Thanh Huyền

tinmung.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: