Suy niệm Tháng hoa

Me Maria va Chua GiesuNgay từ thế kỷ 13, Vua Castille,Alfonso X Khôn Ngoan đã so sánh vẻ đẹp của Mẹ Maria với tháng Năm trong một bản nhạc của nhà vua. Trong thế kỷ tiếp đó,Chân phước Dòng Đa-minh Henry Suso suốt thời kỳ mùa hoa nở,đã đan những vương miện để dâng lên Thánh Nữ Đồng Trinh vào ngày đầu tháng Năm.

Năm 1549,một tu sĩ Dòng Biển-Đức,Seidl,đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề “Tháng Năm Thiêng Liêng”, trong khi Thánh Philip Neri thúc giục thanh niên bày tỏ lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria trong suốt tháng Năm,khi Ngài quy tụ trẻ em quanh bàn thờ Đức Trinh Nữ Maria để dâng lên Mẹ những đoá hoa mùa xuân.

Một ít năm sau đó, các tu sĩ Dòng Tên khuyên các gia đình vào chiều trước ngày Đầu tháng Năm,hãy làm một bàn thờ cho Mẹ Maria trong nhà mình và trang trí bằng hoa và nến. Ý tưởng nầy là mỗi ngày trong tháng Năm, gia đình quy tụ nhau để đọc một số lời cầu nguyện tôn vinh Đức Nữ Đồng Trinh và rút thăm ghi vào một mẫu giấy nhân đức phải thực hành ngày kế tiếp. Lòng tôn sùng Mẹ Maria nầy được duy trì trên khắp thế giới cho đến ngày nay.

Vì vy trong Tháng Năm ny, đừng ngn ngi hành động như nhng đứa con và dâng cho M Maria nhng đoá hoa tươi thm và nhng li cu nguyn.

Sưu tầm -tinmung.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: