Khi Chiều

Kính sợ Ðức Chúa trong thử thách gian truân

hoa-tao1.jpg1 Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Ðức Chúa,

thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.

2 Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,

đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.

Đọc tiếp

Thứ Tư sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm : Lời Chúa

jesusenfantsBài Ðọc I : (Năm I) Hc 36, 1-2a. 5-6. 13-19

 “Các dân tộc nhận biết rằng không có chúa nào khác ngoài Chúa”.

 Trích sách Huấn Ca.

 Lạy Chúa muôn loài, xin thương xót chúng con, và xin đoái nhìn chúng con, xin hãy tỏ cho chúng con ánh sáng lòng từ bi của Chúa. Xin cho các dân tộc nhận biết Chúa như chính chúng con đã nhận biết Chúa, vì lạy Chúa, ngoài Chúa ra, không có Chúa nào khác.

  Đọc tiếp