Pope Francis’ announcement: the next WYD at Cracow

Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin Lumen Fidei (1)

Lumen-fidei-l-encyclique-des-deux-papes.-La-foi-un-bien-commun-extraits_slider-1Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo Vatican Information Service ngày 5/6/2013.

THÔNG ĐIỆP ÁNH SÁNG ĐỨC TIN – LUMEN FIDEI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

CHO CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ

 

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THÁNH HIẾN VÀ TÍN HỮU GIÁO DÂN VỀ ĐỨC TIN

Phần Tóm Lược

Dẫn nhập của người dịch:

Thông Điệp ASĐT là bức thông điệp đầu tiên của ĐTC Phanxicô, được ngài ký ban hành ngày 29/6/2013, Lễ trọng kính Thánh Phêeô và Phaolô và được phổ biến Thứ Sáu Đầu Tháng ngày mùng 5/6/2013.

Đọc tiếp

Thứ Hai sau Chúa Nhật 18 Quanh Năm : Lời Chúa

Phep lạ Chua hóa bánh ra nhieuBài Ðọc I : (Năm I) Ds 11, 4b-15

 “Một mình tôi không mang nổi dân này”.

 Trích sách Dân Số.

 Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai-cập, cá thì được ăn không, rồi có dưa chuột, dưa gang, rau cải, hành tỏi. Giờ thì chúng tôi suy nhược, thiếu hết mọi thứ: quay đi ngó lại chỉ thấy manna”.

  Đọc tiếp