Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin Lumen Fidei (2) : Phần Mở Đầu

Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Phanxicô, Giám Mục Roma1.  Ánh sáng đức tin (Lumen Fidei): qua cách diễn tả này, truyền thống của Hội Thánh nói về hồng ân cả thể mà Chúa Giêsu mang lại.  Trong Tin Mừng Thánh Gioan, Đức Kitô nói về chính mình rằng: “Tôi, là ánh sáng, Tôi đến thế gian, để bất cứ ai tin vào Tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12:46).  Thánh Phaolô cũng nói về mình bằng cùng một hình ảnh này: “Thiên Chúa là Đấng đã phán: ‘Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm,’ cũng là Đấng làm cho ánh sáng chiếu soi tâm hồn chúng tôi” (2 Cor 4:6).

Đọc tiếp

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung Năm C : Lời Chúa

Chua bien hinh 1Bài Ðọc I : Ðn 7, 9-10. 13-14

 “Áo Người trắng như tuyết”.

 Trích sách Tiên tri Ðaniel.

 Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách đều mở ra.

  Đọc tiếp