Bên Mẹ La Vang

7 Bí quyết giúp con cháu sống Đức Tin Công Giáo

hoa depBài nói chuyện của cha Nguyễn Uy Sĩ trong “Đêm Gia Đình” hằng tháng do Gia Đình Nazareth tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Giáo phận Orange County.

Mở đầu bài nói chuyện cha cho biết cha sẽ “nói thẳng, nói thật” dựa vào thực tế đời sống…Con cháu chúng ta sống giữa sự pha trộn của hai nền văn hóa khác biệt nhau: Cha mẹ sống theo văn hóa Việt, con cháu lớn lên, đi học sống theo văn hóa Mỹ. Sự tác động qua lại của hai nền văn hóa này rất phức tạp gây nhiều khó khăn trong đời sống gia đình, đặc biệt là đời sống đức tin. Cha đề nghị 7 cách thức đễ giúp con cháu chúng ta sống đức tin Công Giáo tốt hơn.

Đọc tiếp

Thứ Tư sau Chúa Nhật 18 Quanh Năm : Lời Chúa

Chua GiesuBài Ðọc I: (Năm I) Ds 13, 1-3a. 26 — 14, 1. 26-29. 34-35

 “Ðất ngon lành họ đã không thèm” (Tv 77, 24)

 Trích sách Dân Số.

 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê (ở trong hoang địa Pharan) rằng: “Ngươi hãy sai đàn ông, mỗi chi tộc một người (thuộc hàng vương công trong chúng), đi xem đất Canaan mà Ta sẽ ban cho con cái Israel”.

  Đọc tiếp