Kỷ niệm 10 năm cung hiến Thánh Đường Xứ Tân Độ

Toàn thể giáo xứ Tân Độ long trọng kỷ niệm 10 năm cung hiến ngôi Thánh Đường.

Cách đây 10 năm, ngày 11 tháng 08 năm 2003, chính Đức cố Hồng Y Giuse Phạm Đình Tụng đã thánh hiến Nhà thờ giáo xứ Tân Độ. Hôm nay, chúng ta cung nhau mừng kỷ niệm sự kiện này. Mừng cung hiến ngôi Thánh đường, chúng ta nhớ đến các đấng bề trên, tổ tiên, và mọi người đã có công xây dựng và gìn giữ ngôi thánh đường giáo xứ.

Đọc tiếp

Cardinal Tagle: What is Faith for me?