Hình ảnh Thánh lễ kỷ niệm 10 năm ngày cung hiến đền thờ Gx Tân Độ (11/8/2003 – 11/8/2013)

Nhân ngày kỷ niệm 10 năm ngày Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ được cung hiến, 10 giờ sáng ngày 11/8/2013, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Độ, với sự chủ trì của Cha bản hương Tomas Nguyễn Xuân Thủy cùng các cha đồng tế: Anton Nguyễn Văn Thắng; Giuse Nguyễn Văn Ngọc; Giuse Vũ Đức Triệu; Gioan B. Vũ Mạnh Thái và cha Phaolo Đỗ Tùng Cương cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Độ và Họ An Cốc hiệp dâng thánh lế.

Đọc tiếp

Thánh ca Tuyển chọn Dâng Mẹ – MP3 : Thánh Danh Maria

01. Mẹ Lên Trời  – Phi Nguyễn   :

02. Mẹ Trinh Vương –  Diệu Hiền :

Nghe tiếp

Lễ Maria Hồn Xác Lên Trời

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời : Lời Chúa

Me len troiBài Ðọc I : Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab

 “Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.

 Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

 Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.

  Đọc tiếp

Thứ Ba sau Chúa Nhật 19 Quanh Năm : Lời Chúa

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I : (Năm I) Ðnl 31, 1-8

 “Giosuê, anh hãy dũng mạnh và can đảm: anh sẽ đem dân vào Ðất Nước”.

 Trích sách Ðệ Nhị Luật.

 Môsê đến nói với toàn dân Israel tất cả những lời này: “Tôi hôm nay đã một trăm hai mươi tuổi. Tôi không còn đi đứng được nữa, nhất là khi Chúa đã phán cùng tôi rằng: “Ngươi sẽ không qua sông Giođan này”. Chúa là Thiên Chúa của ngươi sẽ qua trước ngươi, chính Người sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy trước mặt ngươi và ngươi sẽ thắng chúng.

Đọc tiếp