Thứ Ba sau Chúa Nhật 20 Quanh Năm : Lời Chúa

that kho cho con lac da...Bài Ðọc I : (Năm I) Tl 6, 11-24a

 “Hỡi Giêđêon, hãy đi giải thoát Israel: ngươi biết Ta thương xót ngươi”.

 Trích sách Thủ Lãnh.

 Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia tộc Abiêzer. Khi ấy, Giêđêon, con trai của ông, đang đập và rê lúa trong nhà ép nho để tránh mắt quân Mađian, thì Thiên thần Chúa hiện ra với ông và nói rằng: “Hỡi người dũng sĩ, Chúa ở cùng ngươi”. Giêđêon thưa lại rằng: “Thôi, xin Ngài, nếu Chúa ở cùng chúng tôi, tại sao chúng tôi phải chịu tất cả những sự này?

Đọc tiếp

Lễ Làng 2013 (2)

Xin gửi đến mọi người một số hình ảnh của ngày Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời,bổn mạng đồng hương Tân Độ miền Nam vào sáng chủ nhật ngày 11/08/2013

Lễ Làng 2013 (1)