Lễ Làng 2013 (2)

Xin gửi đến mọi người một số hình ảnh của ngày Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời,bổn mạng đồng hương Tân Độ miền Nam vào sáng chủ nhật ngày 11/08/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: