Đức Thánh Cha se loan báo ngày phong hiển thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Chan phuoc Gioan Phaolo IIRIMINI: Ngày 20-8-2013 Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã xác nhận rằng ngày 30-9-2013 Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ loan báo ngày phong hiển thánh cho Đức Chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII và Đức Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Đức Hồng Y Tổng Trưởng đã trả lời phóng viên Luca Collodi của đài Vaticăng trong cuộc phỏng vấn, khi ngài tham dự buổi khánh thành cuộc triển lãm về thánh Giovanni Battista Piamarta trong khuôn khổ Đại hội các dân tộc tại Rimini trung Italia. Đức Hồng Y cho biết ngày 29-7-2013 trong cuộc phỏng vấn dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma, Đức Thánh Cha đã cho biết lễ phong thánh sẽ diễn ra trong năm 2014. Và ngài sẽ thông báo thời điểm.

Đọc tiếp

Kinh Kính Mừng Maria

Trinh Vương Mân Côi

Thứ Năm sau Chúa Nhật 20 Quanh Năm : Lời Chúa

Chua doi thoai voi nhung nguoi PhasiseuBài Ðọc I : (Năm I) Tl 11, 29-39a

 “Hễ người nào ra khỏi cửa nhà trước hết, tôi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu”.

 Trích sách Thủ Lãnh.

 Trong những ngày ấy, Thần Trí của Chúa ngự trên ông Giéphtê, ông liền đi quanh đất Galaad, Manassê, (rồi) Maspha (của) Galaad, và từ đó tiến sang đánh con cái Ammon. Ông thề hứa với Chúa rằng: “Nếu Chúa trao con cái Ammon vào tay con, thì khi con từ đất con cái Ammon trở về bình an, hễ người nào ra khỏi nhà con và đón tiếp con trước hết, con sẽ dâng nó cho Chúa làm của lễ toàn thiêu”.

  Đọc tiếp