Suy Niệm Chúa Nhật – thường niên – Năm C

Chúa Nhật 21 thường niên – Năm C : Vào khung cửa hẹp – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Ánh sáng Chua là đuong cho con buocTrong mùa thi vào đại học vừa qua, có nhiều bạn học sinh đã bị chứng suy dinh dưỡng, mất ngủ, thậm chí bị tâm thần. Lý do là các bạn phải học rất nhiều, phải phấn đấu để được vào đại học. Đại học hiện tại là một khung cửa hẹp. Trường lớp có ít mà số lượng sinh viên mỗi năm mỗi tăng. Thế nên các học sinh phải hết sức phấn đấu mới được vào.

Đoc tiếp

Ngày 24 tháng 8 Lễ Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ : Lời Chúa

Bartolomeo_Montagna_-_Saint_Paul_-_Google_Art_ProjectBài Ðọc I : Kh 21, 9b-14

 “Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”.

 Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

 Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của Con Chiên”.

 Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê.

Đoc tiếp

Chúa Nhật 21 Quanh Năm Năm C : Lời Chúa

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I : Is 66, 18-21

 “Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Ðây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta.

Đọc tiếp