Thánh ca Tuyển chọn – MP3 : Có Một Tình Yêu

01. Có một điều –  Xuân Phú:

02. Tình ca mùa dâng hiến  –  Phan Duyên, Linh Đan, Bích Diễm, Trang Thùy :

Nghe tiếp

Ngày 27- 08 : Thánh Mônica

Ghen: Làm sao ghen cho nghệ thuật

hoa depBạn đã có bao giờ “ghen” chưa? Chắc là có. Ít nhiều gì chúng ta đều ghen, vì nếu bạn nói mình không ghen thì có lẽ bạn không thật với mình. Thí dụ:

-Thấy mẹ thương thằng em hơn tự nhiên khó chịu với mẹ và với nó. Ghen.

-Thấy thằng bạn học giỏi được khen tự nhiên thấy nhột nhạt. Ghen.

-Thấy con nhỏ hàng xóm được mấy chàng theo trồng cây si, còn mình thì chả ai thèm ngó tới thấy bực tức. Ghen.

Đọc tiếp

Thứ Ba sau Chúa Nhật 21 Quanh Năm : Lời Chúa

Chua nhat thu 33 Nam BBài Ðọc I : (Năm I) 1 Tx 2, 1-8

 “Chúng tôi rất vui lòng trao phó anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa”.

 Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

 Anh em thân mến, chính anh em cũng biết rằng sự chúng tôi đến với anh em không phải là luống công; nhưng dù khi trước chúng tôi phải khốn khổ, sỉ nhục tại thành Philipphê, như anh em đã biết, chúng tôi vẫn cậy trông vào Thiên Chúa chúng ta mà chuyên lo rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.

Đọc tiếp

Mừng Kính Mẹ Lên Trời – 02

Mừng Kính Mẹ Lên Trời. 01