Thứ Tư sau Chúa Nhật 21 Quanh Năm : Lời Chúa

Yeu men Chua het long het linh hon.Bài Ðọc I : (Năm I) 1 Tx 2, 9-13

 “Chúng tôi làm việc ngày đêm để rao giảng Tin Mừng giữa anh em”.

 Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

 Anh em thân mến, anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Chính anh em là nhân chứng và cả Thiên Chúa cũng làm chứng: chúng tôi ăn ở thánh thiện, công chính và không đáng trách điều gì đối với anh em là những kẻ đã tin.

Đọc tiếp

Phim Thánh Augustinô Tự Thuật trọn bộ

Ngày 28 tháng 08 : Thánh Augustinô