Ngày 29-08 : Thánh Gioan bị trảm quyết

Ngày 29 tháng 8 : Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Thanh Gioan Tiền HôĐể dọn đường cho Chúa Giêsu đến cứu chuộc loài người, Thiên Chúa đã cho bà Isave son sẻ được sinh con. Đó là Gioan Tẩy giả.

Lớn lên, ngài vào sống khổ hạnh trong sa mạc: “Mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn” (Mt 3,4).

Và năm lên 29 tuổi, thánh nhân đến sông Giođanô, rao giảng, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và lãnh phép rửa của ngài, để dọn lòng xứng đáng đón rước Chúa Cứu Thế. Nhiều người đã đến lĩnh nhận phép rửa thống hối của ngài, và xin ngài chỉ dạy cách thế để hoán cải đời sống.

Đọc tiếp